Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1924 r. separator

Nr 19

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,1 MB)

< Dziennik nr 18

Dziennik nr 20 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
210 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 25 lutego 1924 r. w przedmiocie stosowania złotego do opłat w postępowaniu rejestrowem na obszarze sądów apelacyjnych: krakowskiego i lwowskiego oraz sądu okręgowego cieszyńskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 210 (390,8 kB)
209 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 25 lutego 1924 r. w przedmiocie stosowania złotego do opłat w postępowaniu rejestrowem na obszarze sądów apelacyjnych: lubelskiego, warszawskiego i wileńskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 209 (349,8 kB)
208 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1924 r. o zmianie granic gmin wiejskich Wola-Wężykowa i Zapolice w powiecie łaskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 208 (349,8 kB)
207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o przekazaniu Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zarządu stacji doświadczalnych: mechanicznej, keramicznej i naftowej we Lwowie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 207 (373,6 kB)
206 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lutego 1924 r. o włączeniu folwarku Wójtówka gminy Kościelnica powiatu tureckiego do gminy Niewiesz tegoż powiatu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 206 (373,6 kB)
205 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 23 lutego 1924 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1923 r. o ulgach celnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 205 (373,6 kB)
204 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 lutego 1924 r. w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej patentów na wynalazki, oraz świadectw ochronnych na wzory rysunkowe, modele i znaki towarowe, udzielonych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 204 (373,6 kB)
203 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 19 lutego 1924 r. w przedmiocie zmiany należytości za jednorazowe wypożyczenie i użycie cysterny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 203 (403,5 kB)
202 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 19 lutego 1924 r. w przedmiocie wynagrodzenia za sekwestr cystern wagonowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 202 (403,5 kB)
201 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1924 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1924 r. w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 201 (403,5 kB)
200 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1924 r. w przedmiocie przesunięcia na rok 1924 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 49 ustawy o państwowym podatku dochodowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 200 (822,4 kB)
199 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 23 lutego 1924 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1923 r. o ulgach celnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 199 (424,6 kB)
198 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1924 r. o wyrobie machorki w prywatnych fabrykach wyrobów tytoniowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 198 (835,1 kB)
197 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1924 r. zmieniające § 11 p. b. rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1924 r. celem wykonania ustawy z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad zakładami ubezpieczeń w związku z ustawą z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczenia danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 197 (416,2 kB)
196 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 1924 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1923 r. w przedmiocie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 196 (416,2 kB)
195 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lutego 1924 r. w sprawie zmiany stawek opłat stemplowych i pokrewnych danin publicznych, obowiązujących na górnośląskiej części województwa śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 195 (702,1 kB)
194 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lutego 1924 r. w sprawie zmiany stawek opłat stemplowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 194 (2,2 MB)
193 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1924 r. celem wykonania ustawy z dnia 10 stycznia 1924 r. w przedmiocie przepisów o państwowym podatku dochodowym, obowiązujących na całym obszarze Rzeczypospolitej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 193 (1,4 MB)
192 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lutego 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie zastosowania jednostki stałej do wymiaru opłat w zakresie ubezpieczeń od wypadków w b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 192 (872,4 kB)
191 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lutego 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie zastosowania jednostki stałej do wymiaru składek w zakresie ubezpieczenia urzędników prywatnych w b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 191 (848,9 kB)
190 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 1 lutego 1924 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu bali i desek osikowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 190 (445,7 kB)
189 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lutego 1924 r. o przekazaniu miejskiej komisji szacunkowej wymiaru państwowego podatku dochodowego na obszarze m. Włocławka. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 189 (875,4 kB)
188 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 stycznia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie czasu pracy dla wykonywania robót, poprzedzających produkcję lub po niej następujących. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 188 (435,4 kB)
187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1924 r. o zastosowaniu złotego do kosztów i opłat sądowych w województwach: poznańskiem i pomorskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 187 (1,3 MB)
186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1924 r. w przedmiocie podwyższenia opłat sądowych na obszarze sądów apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego i sądu okręgowego cieszyńskiego oraz zastosowania złotego do opłat sądowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 186 (1,3 MB)
185 Ustawa z dnia 13 lutego 1924 r. w przedmiocie przyznania Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie praw szkół akademickich państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 185 (1,1 MB)

< Dziennik nr 18

Dziennik nr 20 >