Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1924 r. separator

Nr 16

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,7 MB)

< Dziennik nr 15

Dziennik nr 17 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
173 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lutego 1924 r. w przedmiocie wykonywania dozoru kotłów parowych na statkach oraz w urządzeniach portowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 173 (347,8 kB)
172 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1924 r. w przedmiocie przystąpienia wyspy Reunion do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 172 (347,8 kB)
171 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1924 r. w przedmiocie przystąpienia Estonji do umów międzynarodowych, podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r., dotyczących przekazów pocztowych i zleceń pocztowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 171 (347,8 kB)
170 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1924 r. w przedmiocie przystąpienia Estonji do Międzynarodowej Konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r. i w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 170 (378,1 kB)
169 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lutego 1924 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o przepisach wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 169 (378,1 kB)
168 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1924 r. w przedmiocie wyłączenia przysiółka Siedliska-Bredtheim ze związku gminy Majdan Średni w powiecie Nadwórniańskim i utworzenia z niego samoistnej gminy pod nazwą Siedliska-Bredtheim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 168 (378,1 kB)
167 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1924 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Inowłódz w powiecie rawskim województwa warszawskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 167 (378,1 kB)
166 Rozporządzenie I Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 166 (6,6 MB)
165 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1924 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe, odnośnie do przepisów ustawowych o państwowym podatku dochodowym, zawartych w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1923 r. i w ustawie z dnia 10 stycznia 1924 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 165 (861,5 kB)
164 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 lutego 1924 r. w sprawie obniżenia podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 164 (844,2 kB)
163 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 9 lutego 1924 r. w przedmiocie zmiany opłaty wywozowej od ropy naftowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 163 (392,2 kB)
162 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zastosowaniu stałej jednostki do przeliczenia opłat ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych, podwyższonych ustawą z dnia 31 stycznia 1922 r. i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 1923 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 162 (875,5 kB)
161 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1924 r. w sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 161 (1,4 MB)
160 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie zastosowania jednostki stałej do składek w ubezpieczeniu od wypadków na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego oraz cieszyńskiej części województwa śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 160 (439,9 kB)
159 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie zastosowania jednostki stałej w ustawie o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 159 (866,0 kB)
158 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1924 r. o wykonaniu ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 158 (1,5 MB)
157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1924 r. w przedmiocie zmiany kwot pieniężnych w ustawach o ustroju sądownictwa i o postępowaniu w cywilnych sprawach spornych w województwach: poznańskiem, pomorskiem i górnośląskiej części województwa śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 157 (453,7 kB)
156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1924 r. zmieniające kwoty pieniężne niektórych postanowień obowiązujących w b. dzielnicy austrjackiej ustaw o postępowaniu sądowem w sprawach cywilnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 156 (927,7 kB)
155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1924 r. o zmianie kwot pieniężnych w niektórych przepisach o postępowaniu sądowem w sprawach cywilnych w b. zaborze rosyjskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 155 (884,3 kB)
154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1924 r. zmieniające przepisy tymczasowe o kosztach sądowych w b. zaborze rosyjskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 154 (1,3 MB)
153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1924 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r., normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich na Ziemię Wileńską. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 153 (461,8 kB)
152 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 lutego 1924 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1924 r. o zamknięciu kredytu dla Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej i o nadzorze nad jej działalnością emisyjną i kredytową. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 152 (461,8 kB)
151 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1924 r. o podniesieniu stawek podatków bezpośrednich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 151 (341,7 kB)
150 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 1924 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-francuskiej Konwencji, dotyczącej pewnych kwestji odnoszących się do majątków, praw i udziałów, podpisanej w Paryżu dnia 6 lutego 1922 roku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 150 (341,7 kB)
149 Konwencja Polsko-Francuska dotycząca majątków, praw i udziałów podpisana, w Paryżu dnia 6 lutego 1922 roku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 149 (3,8 MB)
148 Ustawa z dnia 30 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozciągnięcia obowiązujących na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i cieszyńskiej części województwa śląskiego ustaw o obowiązkowem ubezpieczeniu robotników od wypadków na obszar województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego oraz Ziemi Wileńskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1924 pozycja 148 (1,7 MB)

< Dziennik nr 15

Dziennik nr 17 >