Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1923 r. separator

Nr 63

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (929,8 kB)

< Dziennik nr 62

Dziennik nr 64 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
495 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie dalszego przedłużenia terminu urzędowania dotychczasowego zarządu Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 495 (358,9 kB)
494 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 czerwca 1923 r. o zmianach taryfy osobowej i bagażowej na polskich kolejach państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 494 (690,5 kB)
493 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 czerwca 1923 r. o zmianie i podwyższeniu taksy komisowego, pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 493 (337,3 kB)
492 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 czerwca 1923 r. o podwyższeniu taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 492 (337,3 kB)
491 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 czerwca 1923 r. o zmianach taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, stosowanej do przewozów kolejami wąskotorowemi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 491 (1,6 MB)
490 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 czerwca 1923 r. o zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 490 (775,1 kB)
489 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 czerwca 1923 r. o podwyższaniu opłat za czynności urzędów miar. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 489 (372,2 kB)
488 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 czerwca 1923 r. w przedmiocie zmian w rozporządzeniu z dnia 1 maja 1923 r. o opłatach za czynności urzędów miar. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 488 (738,3 kB)
487 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 czerwca 1923 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent ubezpieczenia od wypadków dla osób, pobierających renty i dodatki do rent z Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 487 (371,8 kB)
486 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie pobierania opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych śródlądowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 486 (371,8 kB)
485 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1923 r. w przedmiocie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 485 (1,7 MB)
484 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 484 (822,0 kB)
483 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 czerwca 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 483 (838,8 kB)
482 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 czerwca 1923 r. w przedmiocie ustalenia wykładnika przeciętnych cen hurtowych, miarodajnego do potrącania podatku dochodowego od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę w trzecim kwartale roku podatkowego 1923. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 482 (830,5 kB)
481 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 czerwca 1923 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 13 marca 1923 r. i rozporządzenie z dnia 4 maja 1923 r. w przedmiocie uprawy tytoniu w roku 1923. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 481 (399,3 kB)
480 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 31 maja 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat szynkarskich i konsumcyjnych od piwa na obszarze b. Galicji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 480 (399,3 kB)
479 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1923 r. celem wykonania ustawy z dnia 1 maja 1923 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o podatku od kapitałów i rent. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 479 (676,2 kB)
478 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie obowiązku meldowania się obywateli gdańskich przybywających na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 478 (371,9 kB)
477 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 16 czerwca 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 477 (371,9 kB)
476 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 19 kwietnia 1923 r. w przedmiocie wyrobu i obrotu preparatów organoterapeutycznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 476 (850,4 kB)
475 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmiocie regulaminu dla Zarządu Śląskim Funduszem Wolnych Kuksów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 475 (812,1 kB)
474 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmiocie ustalenia przepisów obowiązujących dla obrotu towarowego przez linję celną, dzielącą ziemie górnośląskie Województwa Śląskiego od pozostałej Państwu Niemieckiemu części Śląska Górnego i od Republiki Czecho-Słowackiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 474 (393,3 kB)
473 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmiocie zmiany niemieckiego rozporządzenia o kontroli handlu zagranicznego z dnia 20 grudnia 1919 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 473 (761,2 kB)
472 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kwot, przewidzianych w obowiązującej w b. dzielnicy pruskiej ustawie o ubezpieczeniu urzędników prywatnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 472 (373,7 kB)
471 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmiocie dalszego podwyższenia dodatków drożyźnianych do rent pobieranych na podstawie ustaw Rzeszy Niemieckiej o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków w przemyśle i rolnictwie, obowiązujących na obszarze b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 471 (704,9 kB)
470 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w sprawie podwyższenia djet dziennych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 470 (336,9 kB)
469 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu, piwa, cukru, zapałek i t.p. na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 469 (753,4 kB)
468 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 468 (799,3 kB)
467 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 467 (382,8 kB)
466 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 czerwca 1923 r. w przedmiocie przystąpienia Republiki Finlandzkiej do Międzynarodowego Porozumienia podpisanego w Paryżu w dniu 4 maja 1910 r., dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 466 (929,8 kB)

< Dziennik nr 62

Dziennik nr 64 >