Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1923 r. separator

Nr 49

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,3 MB)

< Dziennik nr 48

Dziennik nr 50 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
351 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 1 maja 1923 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 1923 r. celem wykonania art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków spadkowego i od darowizn. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 351 (300,8 kB)
350 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1923 r. w przedmiocie zmiany instrukcji dla mężów zaufania dla uprzywilejowanych testamentów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 350 (300,8 kB)
349 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1923 r. o dyzlokacji sądów powiatowych w powiatach administracyjnych: ohorodczańskim i nadwórniańskim w okręgu sądu okręgowego w Stanisławowie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 349 (300,8 kB)
348 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 1923 r. w przedmiocie koncesjonowania przemysłu zbierania i łapania kału ropnego i ropy naftowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 348 (382,0 kB)
347 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 25 kwietnia 1923 r. w przedmiocie zniesienia powiatowych urzędów ziemskich w Bochni, Dębicy i Żywcu oraz zmiany kompetencji terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich w Krakowie, Tarnowie i Wadowicach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 347 (382,0 kB)
346 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 21 kwietnia 1923 r. o ulgach budowlanych w miastach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 346 (1,1 MB)
345 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 17 kwietnia 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych w przedmiocie uznania świadectw tymczasowej licencji ogierów i rejestracji klaczy zarodowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 345 (928,1 kB)
344 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim na m. Sejny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 344 (365,7 kB)
343 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1923 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 12 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o widowiskach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 343 (365,7 kB)
342 Rozporządzenie Ministra Skarbu dnia 2 maja 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak z fabryk rządowych, jak i z fabryk prywatnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 342 (308,7 kB)
341 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 marca 1923 r. w przedmiocie kompetencji izb skarbowych do zarządzania odpisów i zwrotów, oraz zniżania i umarzania kar pieniężnych (grzywien) lub podwyżek w sprawach, tyczących się opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) i podatków giełdowego oraz spadkowego i od darowizn. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 341 (392,2 kB)
340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, powiaty: grodzieński i wołkowyski, oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 340 (392,2 kB)
339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 339 (372,7 kB)
338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1923 r. w przedmiocie zmiany § 21 rozporządzenia z dnia 5 listopada 1889 r. o administracji prowincjonalnego związku stanowego prowincji poznańskiej - zbiór ustaw pruskich strona 177. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 338 (372,7 kB)
337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 337 (372,7 kB)
336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1923 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych za czas, spędzony w służbie w pocztach ruchomych (ambulansach pocztowych) i przy konwojowaniu poczty kolejami. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 336 (401,9 kB)
335 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńkie, powiaty: grodzieński, wołkowyski, oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 335 (401,9 kB)
334 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1923 r. w przedmiocie ustanowienia zarządu okręgowego lasów państwowych w Krakowie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 334 (352,9 kB)
333 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 kwietnia 1923 r. w przedmiocie uznania granic wschodnich Rzeczypospolitej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 333 (2,3 MB)

< Dziennik nr 48

Dziennik nr 50 >