Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1923 r. separator

Nr 38

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (710,5 kB)

< Dziennik nr 37

Dziennik nr 39 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
267 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Zdrowia Publicznego o opłatach za czynności sądowo-lekarskie w b. zaborze rosyjskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 267 (318,7 kB)
266 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 28 marca 1923 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 7 marca 1921 r. o udzielaniu zezwoleń na transport produktów pochodzenia zwierzęcego i paszy z obszarów, nawiedzonych księgosuszem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 266 (672,0 kB)
265 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1923 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent, zapewnionych ustawą niemiecką z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 265 (359,0 kB)
264 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 28 marca 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie pobierania opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 264 (1,0 MB)
263 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 kwietnia 1923 r. w przedmiocie ustalenia wykładnika przeciętnych cen hurtowych, miarodajnego do potrącania podatku dochodowego od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę w drugim kwartale roku podatkowego 1923. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 263 (709,0 kB)
262 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 262 (388,7 kB)
261 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 261 (794,8 kB)
260 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w opdatkowaniu wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 260 (789,3 kB)
259 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1923 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 9 marca 1923 r. o karach za zwłokę oraz o kosztach egzekucyjnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 259 (777,6 kB)
258 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie organizacji i zakresu działania Dyrekcji Ceł na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 258 (796,4 kB)
257 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 marca 1923 r. w przedmiocie rozłożenia unifikacji wyrobów tytoniowych na stopniowe okresy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 257 (818,8 kB)
256 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 stycznia 1923 r. w sprawie egzaminów państwowych na nauczycieli szkół średnich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 256 (1,2 MB)
255 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1923 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej kompetencji b. ministrów pruskich w zakresie pośrednictwa pracy na terenie górnośląskiej części Województwa Śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 255 (392,3 kB)
254 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1923 r. w przedmiocie zmiany statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 254 (742,2 kB)
253 Ustawa z dnia 24 marca 1923 r. o pierwszem dodatkowem prowizorjum budżetowem za czas od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1923 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 253 (679,4 kB)
252 Ustawa z dnia 24 marca 1923 r. o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 252 (329,5 kB)
251 Ustawa z dnia 24 marca 1923 r. o kredycie Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 251 (329,5 kB)
250 Ustawa z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o języku urzędowym w sądownictwie i notarjacie w województwach: poznańskiem i pomorskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 250 (710,6 kB)
249 Ustawa z dnia 16 marca 1923 r. w przedmiocie personalnej wymiany osób między Polską a Rosją i Ukrainą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 249 (710,5 kB)

< Dziennik nr 37

Dziennik nr 39 >