Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1923 r. separator

Nr 36

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (686,4 kB)

< Dziennik nr 35

Dziennik nr 37 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
245 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie przedłużenia mocy prawnych patentów na wynalazki oraz świadectw ochronnych na wzory rysunkowe, modele i znaki towarowe, udzielonych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 245 (385,1 kB)
244 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1923 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 8 listopada 1921 r. w przedmiocie przepisów o budowie, ustawianiu i dozorze kotłów parowych, używanych na lądzie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 244 (385,1 kB)
243 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1923 r. w przedmiocie przekazania wojewodzie białostockiemu w stosunku do gmin: białowieskiej masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego zarządzania wyborów uzupełniających do sejmiku bielskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 243 (372,9 kB)
242 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1923 r. w przedmiocie przekazania wojewodom: nowogródzkiemu, poleskiemu, wołyńskiemu, oraz białostockiemu, temu ostatniemu w stosunku do powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego zatwierdzania budżetów powiatowych związków komunalnych, oraz zarządzania wyborów uzupełniających do sejmików powiatowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 242 (372,9 kB)
241 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1923 r. w przedmiocie przekazania wojewodom: warszawskiemu, łódzkiemu, kieleckiemu, lubelskiemu i białostockiemu zatwierdzenia budżetów związków komunalnych oraz zarządzenia wyborów uzupełniających do sejmików powiatowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 241 (372,9 kB)
240 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1923 r. w przedmiocie przekazania Delegatowi Rządu w Wilnie zatwierdzenia budżetów powiatowych związków komunalnych oraz zarządzania wyborów uzupełniających do sejmików powiatowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 240 (348,8 kB)
239 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1923 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. do ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 239 (348,8 kB)
238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 238 (773,6 kB)
237 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1923 r. w przedmiocie spisu gospodarstw rolnych i leśnych powyżej 50 ha. ogólnego obszaru w górnośląskiej części województwa śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 237 (846,8 kB)
236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1923 r. w przedmiocie organizacji statystyki ruchu naturalnego ludności w górnośląskiej części województwa śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 236 (422,0 kB)
235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1923 r. w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia w przemyśle w górnośląskiej części województwa śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 235 (805,8 kB)
234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1923 r. w przedmiocie statystyki cen artykułów pierwszej potrzeby w górnośląskiej części województwa śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 234 (389,5 kB)
233 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw dotyczących ustalenia i oszacowania świadczeń i strat wojennych na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 233 (363,5 kB)
232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw dotyczących ustalenia i oszacowania świadczeń i strat wojennych na obszar Ziemi Wileńskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 232 (363,5 kB)
231 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 marca 1923 r. w przedmiocie przystąpienia Estonji do międzynarodowej Konwencji o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 231 (686,4 kB)

< Dziennik nr 35

Dziennik nr 37 >