Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1923 r. separator

Nr 137

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,0 MB)

< Dziennik nr 136

Dziennik dla roku 1924, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1160 Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie sprostowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1160 (360,8 kB)
1159 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 grudnia 1923 r. o zmianie taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego wąskotorowych łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1159 (360,8 kB)
1158 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 grudnia 1923 r. o zmianie opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1158 (758,1 kB)
1157 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 grudnia 1923 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień w części I „Przepisy przewozowe” Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1157 (403,0 kB)
1156 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 grudnia 1923 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1156 (1,5 MB)
1155 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 grudnia 1923 r. w przedmiocie przystąpienia Palestyny do Międzynarodowej Umowy o wymianie listów i pudełek z podaną wartością, podpisanej w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1155 (331,9 kB)
1154 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 29 grudnia 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie pobierania opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych śródlądowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1154 (708,7 kB)
1153 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1923 r. w przedmiocie zniesienia Okręgowych Dyrekcji Robót Publicznych przy Urzędach Wojewódzkich w Stanisławowie i Tarnopolu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1153 (382,6 kB)
1152 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1923 r. w przedmiocie nowego unormowania opłaty kontrolnej pobieranej od wyrobów tytoniowych, wywożonych za granicę. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1152 (707,8 kB)
1151 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1923 r. w przedmiocie nowego unormowania zwrotu kosztów nakładu tytoniowych opasek monopolowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1151 (331,0 kB)
1150 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych fabryk. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1150 (692,1 kB)
1149 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1923 r. w przedmiocie nowego unormowania opłaty za stały dozór skarbowy przy prywatnych fabrykach wyrobów tytoniowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1149 (366,9 kB)
1148 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 grudnia 1923 r. celem wykonania ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczenia danin, niektórych innych dochodów publicznych, oraz kredytów udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1148 (1,0 MB)
1147 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1923 r. w sprawie przejścia na walutę polską spółek akcyjnych oraz komandytowych na akcje na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1147 (341,9 kB)
1146 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 19 grudnia 1923 r. w sprawie pobierania opłat statystycznych w markach polskich według wartości stałej jednostki złotej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1146 (706,1 kB)
1145 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany brzmienia artykułu 12 rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1145 (370,0 kB)
1144 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Zdrowia Publicznego, w przedmiocie oddania Tymczasowemu Wydziałowi Samorządowemu czynności, wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 1887 r., urządzającej prawne stosunki szpitali powszechnych i publicznych, tudzież zakładów dla położnic i obłąkanych, oraz z ustawy z dnia 6 stycznia 1875 r. o pokrywaniu kosztów leczenia ubogich, chorych w szpitalach publicznych b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1144 (318,9 kB)
1143 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 grudnia 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uposażeniu nieetatowych stałych dziennie płatnych pracowników kolejowych, objętych art. 102 ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1143 (2,8 MB)
1142 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 grudnia 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, o uposażeniu nieetatowych, stałych dziennie płatnych pracowników kolejowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1142 (2,6 MB)
1141 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 grudnia 1923 r. o częściowej zmianie opłat listowych w obrocie z Austrją. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1141 (373,7 kB)
1140 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 grudnia 1923 r. o zmianie sposobu przeliczania kwot przekazów pocztowych z waluty polskiej na franki francuskie i z franków francuskich na walutę polską. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1140 (373,7 kB)
1139 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 grudnia 1923 r. o zmianie sposobu przeliczania kwot przekazów pocztowych z waluty polskiej na dolary Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i z dolarów na walutę polską. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1139 (373,7 kB)
1138 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 grudnia 1923 r. o zaprowadzeniu wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Terytorjum Sarry. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1138 (414,0 kB)
1137 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 grudnia 1923 r. w sprawie zaprowadzenia t.zw. telegramów listowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1137 (758,5 kB)
1136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany taksy dla komorników sądowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1136 (1,0 MB)
1135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie kosztów sądowych i opłat w województwach poznańskiem i pomorskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 1135 (1,0 MB)

< Dziennik nr 136

Dziennik dla roku 1924, numer 1 >