Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1923 r. separator

Nr 112

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (689,5 kB)

< Dziennik nr 111

Dziennik nr 113 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
905 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 1923 r. o dyzlokacji sądów okręgowych w Wadowicach i Nowym-Sączu oraz sądów powiatowych w Jordanowie i Nowym Targu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 905 (306,9 kB)
904 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1923 r. o zmianie §§ 23 i 25 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów i innych pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 904 (652,3 kB)
903 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 3 listopada 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 903 (351,0 kB)
902 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1923 r. w przedmiocie sprzedaży wyrobów tytoniowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 902 (743,8 kB)
901 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 października 1923 r. w przedmiocie ustawiania w gorzelniach na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, lubelskiego i kieleckiego aparatów kontrolnomierniczych wytwórni krajowych, wydane w uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1923 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 901 (398,5 kB)
900 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 października 1923 r. w sprawie zmiany rosyjskiej ustawy probierczej, obowiązującej na obszarze b. zaboru rosyjskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 900 (743,5 kB)
899 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1923 r. o rozwiązaniu gminy Pańkowce, utworzeniu gminy Łanowce oraz zmianie granic gmin: Białozórka i Wyszogródek w powiecie Krzemienieckim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 899 (350,7 kB)
898 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 2 października 1923 r. w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na chorobę Heine-Medina (polyomyllitis anterior). Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 898 (350,7 kB)
897 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1923 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 897 (677,3 kB)
896 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1923 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za nocną służbę. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 896 (332,3 kB)
895 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1923 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1923 r., ustalającego starszeństwo i warunki przyjęcia oficera zawodowego, przeniesionego do rezerwy, ponownie na oficera zawodowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 895 (332,3 kB)
894 Nowela z dnia 3 listopada 1923 r. w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 21 września 1922 r. w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych, b. czynszowników oraz „wolnych ludzi” na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego, wołożyńskiego, wilejskiego, wileńskiego, oszmiańskiego, trockiego, święciańskiego, brasławskiego, duniłowiczowskiego, dziśnieńskiego, lidzkiego i gmin: białowieskiej, masiewskiej oraz suchopolskiej powiatu bielskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 894 (333,3 kB)
893 Ustawa z dnia 3 listopada 1923 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze Ziemi Wileńskiej, województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: bielskiego, grodzieńskiego, wołkowyskiego, sokólskiego i białostockiego województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 893 (333,3 kB)
892 Ustawa z dnia 25 października 1923 r. o dodatkowem prowizorjum budżetowem za czas od 1 lipca do 30 września 1923 r. oraz o prowizorjum budżetowem za czas od 1 października do 31 grudnia 1923 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 892 (684,9 kB)
891 Ustawa z dnia 24 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kar za zwłokę. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 891 (689,5 kB)

< Dziennik nr 111

Dziennik nr 113 >