Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1923 r. separator

Nr 10

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (752,3 kB)

< Dziennik nr 9

Dziennik nr 11 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
72 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 stycznia 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 72 (402,4 kB)
71 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 stycznia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej wąskotorowych kolei państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i Lwowie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 71 (813,6 kB)
70 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 stycznia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 70 (416,9 kB)
69 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 stycznia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 69 (416,9 kB)
68 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia § 5 ust. a rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 68 (419,3 kB)
67 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 19 stycznia 1923 r. o taksie aptekarskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 67 (795,6 kB)
66 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1922 r. w przedmiocie opustu od cen oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa wydawane na koszt kas chorych i wydawania tych lekarstw na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 66 (1,6 MB)
65 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1922 r. w przedmiocie nadzoru państwowego nad kasami chorych w zakresie lecznictwa na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 65 (441,9 kB)
64 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1923 r. w przedmiocie przedłużenia terminu urzędowania dotychczasowego zarządu Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 64 (417,2 kB)
63 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1923 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent ubezpieczenia od wypadków dla osób, pobierających renty i dodatki do rent z Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 63 (880,5 kB)
62 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1922 r. dotyczące częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 stycznia 1922 r. w przedmiocie zastępczego ubezpieczenia pensyjnego funkcjonarjuszy w służbie publicznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 62 (469,0 kB)
61 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 grudnia 1922 r. w przedmiocie zwolnienia funkcjonarjuszy związków komunalnych, tudzież ich zakładów i przedsiębiorstw od obowiązku ubezpieczenia pensyjnego funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 61 (1,9 MB)
60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1923 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za służbę nocną. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 60 (454,4 kB)
59 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1923 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych za czas pracy w pocztach ruchomych i za czas konwojowania poczty kolejami. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 59 (926,0 kB)
58 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1922 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 26 września 1922 r. o uregulowaniu prawa wyboru obywatelstwa polskiego przez obywateli b. cesarstwa austrjackiego, lub b. królestwa węgierskiego i prawa wyboru obywatelstwa obcego przez b. obywateli tych państw, posiadających obywatelstwo polskie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 58 (888,4 kB)
57 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji przez Szwajcarję Konwencji Międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r., dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 57 (416,8 kB)
56 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 stycznia 1923 r. w przedmiocie przystąpienia Republiki Finlandzkiej do Międzynarodowego Porozumienia z dnia 18 maja 1904 r. i do Międzynarodowej Konwencji z dnia 4 maja 1920 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1923 pozycja 56 (752,3 kB)

< Dziennik nr 9

Dziennik nr 11 >