Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1922 r. separator

Nr 88

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (682,9 kB)

< Dziennik nr 87

Dziennik nr 89 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
798 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 5 sierpnia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej i z Ministrem Skarbu w przedmiocie tymczasowego zaopatrzenia pracowników polskich kolei państwowych w byłym zaborze austrjackim w razie nieszczęśliwych wypadków. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 798 (1,7 MB)
797 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do świadczeń zapewnionych austrjacką ustawą z dnia 16 grudnia 1906 roku o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 10 czerwca 1921 r. o ubezpieczeniu pensyjnem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 797 (786,0 kB)
796 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1922 r. w przedmiocie jednolitego tekstu przepisów ustawowych o opodatkowaniu spadków i darowizn na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 796 (2,6 MB)
795 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 września 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej Konwencji Radjotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 roku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 795 (3,4 MB)
794 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie Zarządzenia podpisanego dnia 15 czerwca 1922 r. w Opolu pomiędzy Rządami Polskim i Niemieckim z jednej strony a Rządzącą i Plebiscytową Komisją Międzysojuszniczą Górnego Śląska z drugiej, dotyczące sądów, ustanowionych przez tę Komisję. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 794 (343,6 kB)
793 Zarządzenie podpisane dnia 15 czerwca 1922 r. w Opolu pomiędzy Rządami Polskim i Niemieckim z jednej strony a Rządzącą i Plebiscytową Komisją Międzysojuszniczą Górnego Śląska z drugiej, dotyczące sądów, ustanowionych przez tę Komisję (zatwierdzone ustawą z dnia 5 lipca 1922 r.). Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 793 (1,7 MB)
792 Konwencja dotycząca niefortyfikowania i zneutralizowania Wysp Alandzkich, podpisana w Genewie dnia 20 października 1921 roku (zatwierdzona ustawą z dnia 18 maja 1922 r.). Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 792 (2,7 MB)
791 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o uregulowaniu prawa wyboru obywatelstwa polskiego przez obywateli b. cesarstwa austrjackiego lub b. królestwa węgierskiego i prawa wyboru obywatelstwa obcego przez b. obywateli tych państw, posiadających obywatelstwo polskie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 791 (361,3 kB)
790 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie zmiany stawek gminnego podatku gruntowego na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 790 (741,0 kB)
789 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o zmianie artykułów rosyjskiej ustawy o pracy w przemyśle, austr. ustawy przemysłowej w brzmieniu noweli z dnia 5 lutego 1907 r., ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu, dotyczących wymiaru grzywien za przekroczenie przepisów prawnych o stosunku pracy w przemyśle. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 789 (385,5 kB)
788 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie upoważnienia Ministra Robót Publicznych do wydawania przepisów ulgowych w dziedzinie budownictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 788 (752,9 kB)
787 Ustawa z dnia 25 września 1922 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Państwowego Banku Rolnego i zmianie art. 3 i 5 ustawy z dnia 10 czerwca 1921 roku w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 787 (373,2 kB)
786 Ustawa z dnia 22 września 1922 r. o ulgach dla nowowznoszonych budowli. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 786 (720,7 kB)
785 Ustawa z dnia 21 września 1922 r. w przedmiocie uchylenia podatków (opłat) od przyrostu wartości oraz o pobieraniu przez ciała samorządne opłat od umów o przejście własności nieruchomości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 785 (353,3 kB)
784 Dekret z dnia 28 września 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy normalnotorowej bocznicy kolejowej od stacji Zgierz do fabryk, należących do Spółki Akcyjnej „Przemysł Chemiczny w Polsce”. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 784 (682,9 kB)

< Dziennik nr 87

Dziennik nr 89 >