Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1922 r. separator

Nr 78

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (640,2 kB)

< Dziennik nr 77

Dziennik nr 79 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
719 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 września 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, stosowanej do przewozów kolejami wąskotorowemi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 719 (372,3 kB)
718 Obwieszczenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 9 września 1922 r. w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 9 sierpnia 1922 r. o zmianie tablic opłat za przewóz towarów kolejami wąskotorowemi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 718 (711,4 kB)
717 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 września 1922 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 717 (344,8 kB)
716 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 września 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia § 13 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 716 (344,8 kB)
715 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 6 września 1922 r. o nadzorze nad nierządem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 715 (740,3 kB)
714 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 5 września 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o rozciągnięciu na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej rozporządzeń w przedmiocie walki z zarazą płucną. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 714 (727,0 kB)
713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 23 marca 1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 713 (331,5 kB)
712 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. o ludowych szkołach rolniczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 712 (331,5 kB)
711 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1922 r. w sprawie podwyższenia wynagradzania funkcjonarjuszów pocztowych za pracę w pocztach ruchomych i za konwojowanie poczty kolejami. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 711 (331,5 kB)
710 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1922 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za służbę nocną. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 710 (751,8 kB)
709 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. w przedmiocie uposażenia wojskowych powołanych do ćwiczeń oraz powołanych do czynnej służby wojskowej na skutek mobilizacji lub częściowego uzupełnienia do stopy wojennej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 709 (820,3 kB)
708 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustaw obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej lub w poszczególnych jej częściach w sprawach odbudowy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 708 (400,0 kB)
707 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. w sprawie zniesienia czwartej klasy dodatku drożyźnianego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 707 (762,5 kB)
706 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. o rozszerzeniu granic miasta Skierniewic. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 706 (368,3 kB)
705 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. o rozciągnięciu na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 705 (368,3 kB)
704 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1922 r. o dodatku uzdrowiskowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 704 (387,2 kB)
703 Konwencja Międzynarodowa w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 703 (2,6 MB)
702 Ustawa z dnia 28 października 1921 r. o ratyfikacji podpisanego w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 r. porozumienia z Państwami, należącemi do Konwencji Międzynarodowej, w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 702 (334,1 kB)
701 Dekret z dnia 9 września 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w m. Radomsku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 701 (640,2 kB)

< Dziennik nr 77

Dziennik nr 79 >