Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1922 r. separator

Nr 67

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,3 MB)

< Dziennik nr 66

Dziennik nr 68 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
615 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 sierpnia 1922 r. o zaprowadzeniu wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a Łotwą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 615 (299,6 kB)
614 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 30 lipca 1922 r. o wysokości opłat za nadzór nad rządowemi kotłami parowemi, wykonywany na podstawie zlecenia Ministra Przemysłu i Handlu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 614 (655,3 kB)
613 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 lipca 1922 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do rent ubezpieczenia od wypadków dla osób, pobierających renty i dodatki do rent z Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 613 (778,8 kB)
612 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lipca 1922 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i ulgowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 612 (1,4 MB)
611 Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 lipca 1922 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1922 r. o ulgach celnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 611 (310,0 kB)
610 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1922 r. o zmianie dekretu nr 324 Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej z dnia 27 sierpnia 1921 r. w przedmiocie regulacji przez Wileński Bank Ziemski rachunków wynikających z opłaty kuponów oraz przedterminowej spłaty pożyczek. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 610 (310,0 kB)
609 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. o podwyższeniu dodatku za wysługę lat cywilnych funkcjonarjuszów państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 609 (707,6 kB)
608 Ustawa z dnia 4 sierpnia 1922 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz zaopatrzenia rodzin po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 608 (832,9 kB)
607 Ustawa z dnia 4 sierpnia 1922 r. w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 1922 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 607 (391,9 kB)
606 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 17 lutego 1922 . o państwowej służbie cywilnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 606 (706,3 kB)
605 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 605 (320,1 kB)
604 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej dla oficerów (równorzędnych) i szeregowych za czas pobytu na froncie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 604 (320,1 kB)
603 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 r. o ustanowieniu odznaki honorowej dla oficerów (równorzędnych) i szeregowych za rany i kontuzje. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 603 (320,1 kB)
602 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie zbycia lub zamiany nieruchomych majątków, które przeszły lub przejdą na rzecz Państwa w myśl ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 602 (314,0 kB)
601 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. dotycząca rozszerzenia zakresu działania ustawy z dnia 29 lipca 1921 r. w przedmiocie przeznaczenia terenów za cytadelą oraz pasa ziemi wzdłuż ulicy Górnej w Warszawie pod budowę domów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 601 (314,0 kB)
600 Ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 600 (2,3 MB)

< Dziennik nr 66

Dziennik nr 68 >