Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1922 r. separator

Nr 56

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (595,9 kB)

< Dziennik nr 55

Dziennik nr 57 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
518 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1922 r. w sprawie sprostowania omyłek drukarskich w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 19 maja 1922 r. w przedmiocie przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od wzbogacenia się, które ujawniło się przez nabycie nieruchomości i przez spłatę długów hipotecznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 518 (251,4 kB)
517 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami z dnia 21 czerwca 1922 r. w przedmiocie korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 517 (562,8 kB)
516 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 lipca 1922 r. o podwyższeniu „Taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych”. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 516 (317,1 kB)
515 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 lipca 1922 r. o częściowej zmianie taryfy listowej w obrocie z Rumunją. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 515 (317,1 kB)
514 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 lipca 1922 r. o podwyższeniu ekwiwalentu franka złotego w ruchu telegraficznym i paczkowym z Polski za granicę. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 514 (317,1 kB)
513 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 lipca 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów miar. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 513 (401,9 kB)
512 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 czerwca 1922 r. w przedmiocie udzielania gminom pożyczek ze Skarbu Państwa na budowę lub przebudowę publicznych szkół powszechnych i domów mieszkalnych dla nauczycieli. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 512 (755,9 kB)
511 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1922 r. o sądownictwie doraźnem na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 511 (359,7 kB)
510 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. w przedmiocie zniesienia Komisarjatu Rządu w Lublinie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 510 (359,7 kB)
509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 509 (359,9 kB)
508 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów o widowiskach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 508 (359,9 kB)
507 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. o rozciągnięciu na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 1920 r. w przedmiocie tymczasowej organizacji państwowej służby weterynaryjnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 507 (359,9 kB)
506 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej przepisów o ustanowieniu państwowego nadzoru mieszkaniowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 506 (736,9 kB)
505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. o rozciągnięciu na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 1920 r. w przedmiocie walki z księgosuszem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 505 (382,7 kB)
504 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. w sprawie zniesienia powiatu białowieskiego oraz rozciągnięcia na gminy białowieską, masiewską i suchopolską mocy obowiązującej przepisów o samorządzie powiatowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 504 (382,7 kB)
503 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 czerwca 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji Rządzącej i Plebiscytowej Komisji Międzysojuszniczej Górnego Śląska o przekazaniu Polsce administracji na przyznanym jej obszarze terenu plebiscytowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 503 (335,4 kB)
502 Dekret z dnia 15 lipca 1922 r. o wywłaszczeniu nieruchomości we wsi Czyste i Mokotowie na rzecz gminy m. Warszawy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 502 (595,9 kB)

< Dziennik nr 55

Dziennik nr 57 >