Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1922 r. separator

Nr 4

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (682,7 kB)

< Dziennik nr 3

Dziennik nr 5 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
32 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 grudnia 1921 r. o zniżeniu opłat za legalizowanie narzędzi mierniczych, zgłaszanych przez wytwórców do ponowienia pierwszej legalizacji oraz przez instytucje dobroczynne i kulturalno-społeczne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 32 (355,2 kB)
31 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwowej z dnia 22 grudnia 1921 r. o utworzeniu izby okręgowej kontroli państwowej w Krakowie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 31 (355,2 kB)
30 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1921 r. w przedmiocie walki z zarazą płucną u bydła rogatego na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 30 (764,8 kB)
29 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 20 grudnia 1921 r. w przedmiocie ustanowienia maksymalnych norm dla wymiaru odszkodowań za zwierzęta zabite z polecenia władz państwowych lub padłe skutkiem szczepień zarządzonych przez te władze na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 29 (415,4 kB)
28 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 20 grudnia 1921 r. w przedmiocie tymczasowych środków ochronnych przeciw zarazie stadniczej u koni rozpłodowych na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 28 (415,4 kB)
27 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1921 r. o wprowadzeniu w życie ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustaw austrjackich o ubezpieczeniu robotników od wypadków, obowiązujących na terytorjum b. zaboru austrjackiego, oraz o rozciągnięciu obowiązujących tam ustaw o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków na terytorjum przyłączone do Polski, a należące poprzednio do Królestwa Węgierskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 27 (462,4 kB)
26 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1921 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych dla osób, uprawnionych do poboru renty z Zakładu ubezpieczenia robotników od wypadków we Lwowie, oraz w przedmiocie pokrycia kosztów tych dodatków. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 26 (450,0 kB)
25 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmiany nazwy Zakładu ubezpieczenia robotników od wypadków we Lwowie, oraz w przedmiocie siedziby, zakresu działania dotychczasowego zarządu tegoż Zakładu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 25 (801,5 kB)
24 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 stycznia 1922 r. w przedmiocie obowiązkowego zgłaszania p przypadków zachorowania na grypę, połączoną z zapaleniem płuc lub opłucnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 24 (357,2 kB)
23 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 22 grudnia 1921 r. o zmianie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 23 (357,2 kB)
22 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1922 r. o rozwiązaniu gminy wiejskiej Mechowo w powiecie Poznań-Wschód. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 22 (357,2 kB)
21 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1922 r. w przedmiocie uchylenia obowiązujących w byłej dzielnicy pruskiej przepisów ograniczających użycie opału i światła. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 21 (664,1 kB)
20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1922 r. o przekazaniu Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zarządu spraw archiwalnych w b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 20 (312,6 kB)
19 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w sprawie przekazania Ministrowi Skarbu administracji skarbowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 19 (312,6 kB)
18 Dekret z dnia 5 stycznia 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy kolei wąskotorowej Krzywda - Huta Dąbrowa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 18 (704,3 kB)
17 Ustawa z dnia 10 stycznia 1922 r. o dodatku za studja wyższe dla urzędników państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 17 (682,7 kB)

< Dziennik nr 3

Dziennik nr 5 >