Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1922 r. separator

Nr 34

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,3 MB)

< Dziennik nr 33

Dziennik nr 35 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
294 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1922 r. celem wykonania ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. o zasileniu finansów miejskich i o karach nakładanych przez gminy miejskie za fałszywe zeznania podatkowe na obszarach b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 294 (7,4 MB)
293 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dalszem podwyższaniu niektórych opłat probierczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 293 (830,2 kB)
292 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 kwietnia 1922 r. w przedmiocie wykonania art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o ujednostajnieniu na obszarze b. zaboru rosyjskiego ustaw i rozporządzeń o państwowym podatku przemysłowym na cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 292 (860,8 kB)
291 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 kwietnia 1922 r. o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu i wyrobów wódczanych na obszarze b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 291 (411,4 kB)
290 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 kwietnia 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia wykonawczego z dnia 28 października 1921 r. o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu i wyrobów wódczanych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 290 (1,7 MB)
289 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 marca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego mocy obowiązującej przepisów o badaniu żywności i przedmiotów użytku publicznego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 289 (368,6 kB)
288 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 marca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej niektórych rozporządzeń sanitarnych oraz dotyczących aptek na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie i powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 288 (773,2 kB)
287 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 marca 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu w przedmiocie wykonania ustawy o ograniczeniach w sprzedaży napojów alkoholowych na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 287 (691,5 kB)
286 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 3 maja 1922 r. o utworzeniu okręgu szkolnego poleskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 286 (286,9 kB)
285 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 3 maja 1922 r. o utworzeniu okręgu szkolnego białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 285 (286,9 kB)
284 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 3 maja 1922 r. o utworzeniu okręgu szkolnego wołyńskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 284 (286,9 kB)
283 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 3 maja 1922 r. o utworzeniu okręgu szkolnego wileńskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 283 (639,5 kB)
282 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 3 maja 1922 r. o utworzeniu okręgu szkolnego warszawskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 282 (358,4 kB)
281 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Ministra Robót Publicznych z dnia 8 lutego 1922 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów egzaminacyjnych na mierniczych przysięgłych (geometrów kl. II w b. Królestwie Polskiem). Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 281 (740,2 kB)
280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1922 r. w przedmiocie rozszerzenia mocy obowiązującej rozporządzenia rządu Rzeszy niemieckiej z dnia 15 stycznia 1919 r. o prawie zabudowy na obszar b. dzielnicy pruskiej położony w obrębie b. linji demarkacyjnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 280 (700,2 kB)
279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy o tymczasowym ustroju władz szkolnych na województwa: nowogródzkie, wołyńskie i poleskie oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 279 (318,4 kB)
278 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1922 r. o umorzeniu obligacji 5% długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 wpłacanych na poczet nadzwyczajnej daniny państwowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 278 (318,4 kB)
277 Ustawa elektryczna z dnia 21 marca 1922 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 277 (1,3 MB)

< Dziennik nr 33

Dziennik nr 35 >