Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1922 r. separator

Nr 21

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (4,9 MB)

< Dziennik nr 20

Dziennik nr 22 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
180 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 10 marca 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Kolei Żelaznych, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w przedmiocie ograniczenia przywozu i przewozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, paszy objętościowej oraz niektórych przedmiotów z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Litwy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 180 (731,5 kB)
179 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 marca 1922 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską a Węgrami przez Czechosłowację. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 179 (812,6 kB)
178 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 marca 1922 r. w przedmiocie komunikacji kolejowej między stacjami kolei polskich a stacją Niegorełoje kolei Aleksandrowskiej i stacjami kolei białoruskich i rosyjskich a stacją Stołbce polskich kolei państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 178 (393,3 kB)
177 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 14 marca 1922 r. w przedmiocie uchylenia obowiązujących w b. dzielnicy pruskiej przepisów ograniczających użycie i obrót mlekiem i masłem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 177 (393,3 kB)
176 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 marca 1922 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania kotłów parowych do stowarzyszeń dozoru kotłów w Warszawie i Poznaniu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 176 (364,6 kB)
175 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 marca 1922 r. w przedmiocie opłat za legalizowanie wodomierzy i przyrządów do pomiaru przepływu spirytusu, dokonywane przez Urzędy Miar na terytorjum b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 175 (364,6 kB)
174 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 marca 1922 r. o częściowej zmianie art. 18 rozporządzenia z dnia 17 września 1920 r., w przedmiocie regulaminu nauki i służby w państwowych szkołach położonych na obszarach b. zaboru austrjackiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 174 (364,6 kB)
173 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia wykonawczego b. austrjackiego Ministerstwa Skarbu z dnia 21 lipca 1899 r. do ustawy o opodatkowaniu wódki, obowiązującej na obszarze b. zaboru austrjackiego, oraz rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 28 października 1921 r. o opodatkowaniu spirytusu i wyrobów wódczanych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 173 (370,6 kB)
172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1922 r. w sprawie przekazania spraw przejęcia władz i urzędów od organów państwowych niemieckich i pruskich oraz komisarjatu państwowego dla przejęcia zarządu cywilnego na odstąpionych Polsce częściach b. dzielnicy pruskiej Ministrowi Spraw Zagranicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 172 (370,6 kB)
171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1922 r. w przedmiocie uchylenia rozporządzenia b. Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich w sprawie opłat skarbowych od umów dotyczących sprzedaży lasów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 171 (706,6 kB)
170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia dekretu o rejestrze handlowym i ustawy o spółdzielniach na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 170 (341,8 kB)
169 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1922 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Zdrowia Publicznego zarządu spraw w dziedzinie zdrowia publicznego na obszarze b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 169 (341,8 kB)
168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1922 r. o przekazaniu Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej zarządu spraw pracy i opieki społecznej na obszarze b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 168 (341,8 kB)
167 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 stycznia 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowego porozumienia dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych, podpisanego w Paryżu dnia 4 maja 1910 roku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 167 (1,3 MB)
166 Ustawa z dnia 21 lutego 1922 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych i wozów na rzecz Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 166 (1,6 MB)
165 Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonarjuszom państwowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 165 (3,3 MB)
164 Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 164 (4,9 MB)

< Dziennik nr 20

Dziennik nr 22 >