Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1922 r. separator

Nr 116

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,2 MB)

< Dziennik nr 115

Dziennik dla roku 1923, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1922 r. w przedmiocie przedłużenia obowiązku służby czynnej w wojsku stałem szeregowym rocznika pob. 1900 w formacjach jazdy i artylerji konnej, dyslokujących na obszarach O. K. VI Lwów i O. K. X Przemyśl. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1069 (393,6 kB)
1068 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 grudnia 1922 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budującej się linji Kutno-Płock. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1068 (393,6 kB)
1067 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 grudnia 1922 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budującej się linji Kutno-Strzałków. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1067 (777,7 kB)
1066 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 grudnia 1922 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1066 (389,8 kB)
1065 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 grudnia 1922 r. w sprawie taryfy na przewóz towarów w ruchu tymczasowym na budującej się linji Kutno-Zgierz. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1065 (340,1 kB)
1064 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 20 grudnia 1922 r. o podniesieniu opłat za świadectwa złotnicze. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1064 (699,5 kB)
1063 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1922 r. w przedmiocie dalszego przedłużenia okresu zawieszenia reglamentacji obrotu wewnętrznego i zewnętrznego węglem kamiennym i brunatnym, koksem i brykietami węglowemi produkowanemi na ziemiach górnośląskich Województwa Śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1063 (365,2 kB)
1062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 14 grudnia 1922 r. w sprawie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1062 (434,4 kB)
1061 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 grudnia 1922 r. w przedmiocie wprowadzenia głosowania na listy i proporcjonalności przy pierwszych wyborach do Rady Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1061 (434,4 kB)
1060 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1922 r. w przedmiocie odroczenia terminu utworzenia okręgowego urzędu ubezpieczeń w Toruniu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1060 (394,3 kB)
1059 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1059 (394,3 kB)
1058 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia gmin: Święcice, Zelzin i Słowatycze, utworzenia gminy Szydłowicze oraz zmiany granic pozostałych gmin w powiecie wołkowyskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1058 (805,8 kB)
1057 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1922 r. w przedmiocie domów bankowych i kantorów wymiany na obszarze Ziemi Wileńskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1057 (1,3 MB)
1056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w sprawie ujednostajnienia przepisów o wyrobie sprzedaży i używaniu sztucznych substancji słodkich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1056 (1,3 MB)
1055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej ustawy i rozporządzeń normujących prawnie sprawy związane ze statystyką. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1055 (431,2 kB)
1054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w sprawie podwyższenia podatku od zużycia olejów mineralnych na obszarze Rzeczypospolitej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1054 (841,7 kB)
1053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy prawnej dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1053 (416,2 kB)
1052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1922 r. w przedmiocie dalszego podwyższenia dodatków drożyźnianych do rent pobieranych na podstawie ustaw Rzeszy niemieckiej o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków w przemyśle i rolnictwie obowiązujących na obszarze b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1052 (797,5 kB)
1051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. o utworzeniu powiatu stolińskiego oraz włączeniu gmin dobrosławskiej i pohostskiej do powiatu pińskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1051 (387,0 kB)
1050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1050 (387,0 kB)
1049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmiany kompetencji władz odnośnie do obrotu nawozami sztucznemi, amoniakalnemi i fosforowemi na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1049 (434,4 kB)
1048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie wprowadzenia niektórych zmian i uzupełnień w ustawodawstwie o obrocie czekowym, obowiązującym na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 1048 (1,2 MB)

< Dziennik nr 115

Dziennik dla roku 1923, numer 1 >