Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1922 r. separator

Nr 104

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (666,6 kB)

< Dziennik nr 103

Dziennik nr 105 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
971 Obwieszczenie w przedmiocie sprostowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1922 r. o rozciągnięciu na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz o organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 971 (399,6 kB)
970 Obwieszczenie w sprawie sprostowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie ustanowienia Dyrekcji ceł, jako okręgowych władz II instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 970 (399,6 kB)
969 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie zmiany art. 16 rozporządzenia o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi z dnia 31 grudnia 1920 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 969 (399,6 kB)
968 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1922 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 26 września 1922 r. o przyznawaniu nagród za zwalczanie przemytnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 968 (1,5 MB)
967 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1922 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 967 (900,7 kB)
966 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1922 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. o podwyższeniu podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 966 (817,5 kB)
965 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 20 listopada 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o rozciągnięciu na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1921 r. w przedmiocie norm szacunkowych zwierząt domowych dla wymiaru podatku procentowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 965 (375,7 kB)
964 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 25 listopada 1922 r. o podwyżce taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 964 (375,7 kB)
963 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 listopada 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach tow. akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 963 (759,5 kB)
962 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 16 listopada 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia postanowień o bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską i Austrją. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 962 (389,5 kB)
961 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 16 listopada 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 961 (747,1 kB)
960 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 listopada 1922 r. w przedmiocie częściowego podwyższenia opłat pocztowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 960 (363,4 kB)
959 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 15 listopada 1922 r.w przedmiocie zniesienia powiatowego urzędu ziemskiego w Płońsku i włączeniu powiatu płońskiego do kompetencji terytorjalnej powiatowego urzędu ziemskiego w Sierpcu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 959 (363,4 kB)
958 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 1922 r. o zmianie granic gmin: Tułowice, Głuski i Kampinos w powiecie sochaczewskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 958 (764,4 kB)
957 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 1922 r. o włączeniu wsi Hańkowo-Piecki gminy Orlo powiatu ostrowskiego do gminy Zaręby Kościelne tegoż powiatu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 957 (406,8 kB)
956 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 10 listopada 1922 r. w przedmiocie tymczasowego przekazania spraw dotyczących nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi na obszarze województwa nowogródzkiego - wileńskiemu urzędowi probierczemu oraz na obszarze województw: poleskiego i wołyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego, oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego - Głównemu Urzędowi Probierczemu w Warszawie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 956 (879,3 kB)
955 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 10 listopada 1922 r. w przedmiocie utworzenia Wileńskiego Okręgu Probierczego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 955 (906,6 kB)
954 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1922 r. o ulgach dla aplikantów zawodów prawniczych, którym służba wojskowa przeszkodziła w odbyciu aplikacji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 954 (434,0 kB)
953 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 953 (823,6 kB)
952 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w sprawie podwyższenia podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 952 (395,3 kB)
951 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1922 r. o włączeniu wsi Podbulkowo gminy Rohoźna powiatu kobryńskiego do gminy Kosice powiatu brzeskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 951 (395,3 kB)
950 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o przyznawaniu nagród za zwalczanie przemytnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 950 (853,0 kB)
949 Dekret z dnia 15 listopada 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Bychawce. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 949 (355,8 kB)
948 Dekret z dnia 15 listopada 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz założenia nowego cmentarza we wsi Ostrówku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1922 pozycja 948 (666,6 kB)

< Dziennik nr 103

Dziennik nr 105 >