Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1921 r. separator

Nr 92

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (969,9 kB)

< Dziennik nr 91

Dziennik nr 93 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
683 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 października 1921 r. w przedmiocie bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 683  (706,3 kB)
682 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1921 r. celem wykonania rozporządzenia o poborze opłat stemplowych, dekretu o opłacie od podań i świadectw urzędowych, art 6-10 ustawy o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych, oraz ustaw o opłatach stemplowych od ubezpieczeń, od weksli i od sprzedaży przedmiotów zbytku, na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 682  (350,2 kB)
681 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie czasu pracy w zakładach handlowych w dni targowe i jarmarczne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 681  (178,4 kB)
680 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 17 października 1921 r. o zmianie taryfy opłat dla lekarzy aprobowanych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 680  (355,0 kB)
679 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 1 października 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministrem Skarbu w przedmiocie ustanowienia cen drzewa budulcowego, zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 679  (364,2 kB)
678 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 16 września 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 24 października 1919 roku o zmianie nazwisk. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 678  (543,6 kB)
677 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w przedmiocie wstrzymania terminu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. o podwyższeniu podatku od tytoniu i od wyrobów tytoniowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 677  (157,0 kB)
676 Ustawa z dnia 28 października 1921 r. o opłatach stemplowych od rachunków i poświadczeń odbioru sum pieniężnych lub innych przedmiotów wartościowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 676  (969,9 kB)

< Dziennik nr 91

Dziennik nr 93 >