Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1921 r. separator

Nr 9

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (147,6 kB)

< Dziennik nr 8

Dziennik nr 10 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
54 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1920 r. w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu z dnia 17 września 1920 r. zawierającem przepisy wykonawcze dla b. dzielnicy austrjackiej w przedmiocie należytości od przeniesień majątku pod tytułem darmym, ogłoszonem w Dzienniku Ustaw Rz. P. za r. 1920, nr 95 poz. 628. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 54 (103,2 kB)
53 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie zmiany § 3 rozporządzenia wykonawczego tychże Ministrów do ustawy sejmowej z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie nadzwyczajnych dodatków do zasiłków inwalidzkich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 53 (143,4 kB)
52 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 stycznia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 52 (327,4 kB)
51 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Zdrowia Publicznego tudzież Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie podwyższenia należytości znawców lekarzy weterynarzy w b. zaborze austrjackim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 51 (191,3 kB)
50 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 1921 r. w przedmiocie ustanowienia djet dla sędziów przesięgłych i mężów zaufania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 50 (165,5 kB)
49 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego z dnia 12 stycznia 1921 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, oraz Robót Publicznych w przedmiocie utworzenia Głównej Komisji Szacunkowej we Lwowie i Miejscowych Komisji Szacunkowych w Małopolsce. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 49 (579,5 kB)
48 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia agio od cła. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 48 (139,3 kB)
47 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 stycznia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej patentów na wynalazki, ochrony wzorów rysunkowych i modeli oraz ochrony znaków towarowych, zgłaszanych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 47 (132,1 kB)
46 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 14 grudnia 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Robót Publicznych, Ministrem Aprowizacji i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie wyłączenia z pod obowiązku dostarczenia na cele odbudowy, oraz opałowe potrzeby ludności drzewa - właścicieli drobnych parcel leśnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 46 (321,9 kB)
45 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie wywłaszczeń nieruchomości, dokonanych przez b. władze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 45 (338,0 kB)
44 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Skarbu zarządu spraw celnych na obszarze b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 44 (148,2 kB)
43 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1921 r. w przedmiocie utrzymania w mocy sądownictwa doraźnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 43 (130,5 kB)
42 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia okresu organizacji sądownictwa na obszarze b. zaboru austrjackiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 42 (270,8 kB)
41 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie włączenia do obszaru miasta Sochaczewa wsi Włodzimierzówka oraz części miejscowości Czerwonka. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 41 (147,6 kB)

< Dziennik nr 8

Dziennik nr 10 >