Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1921 r. separator

Nr 85

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (142,6 kB)

< Dziennik nr 84

Dziennik nr 86 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
627 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie utrzymywania na składzie przez apteki surowic i szczepionek. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 627 (128,6 kB)
626 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1921 r. o podwyższeniu opłat za doręczenia w sprawach cywilnych na obszarze b. zaboru austrjackiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 626 (138,1 kB)
625 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 października 1921 r. w przedmiocie podwyższenia: a) opłat za przewóz kolejami normalnotorowemi bagażu, przesyłek nadzwyczajnych oraz czasopism, broszur i książek i b) odszkodowania za zaginięcie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 625 (285,9 kB)
624 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 października 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 624 (938,5 kB)
623 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 października 1921 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1921 r. o zniesieniu monopolu handlu względnie sekwestru cukru i wprowadzeniu jednolitego podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 623 (319,3 kB)
622 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Poczt i Telegrafów w przedmiocie zmiany przepisów o odbieraniu i nadawania sądowych przesyłek pocztowych w b. dzielnicy austrjackiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 622 (151,5 kB)
621 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie prowadzenia przez apteki na terenie b. zaboru austrjackiego ksiąg receptowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 621 (115,8 kB)
620 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 września 1921 r. w przedmiocie utworzenia okręgowej izby kontroli w Poznaniu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 620 (123,9 kB)
619 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie ustawy o urzędach rozjemczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 619 (282,9 kB)
618 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 9 września 1921 r. w przedmiocie zniesienia przymusowej gospodarki drzewem opołowem i cen maksymalnych na drzewo opałowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 618 (166,3 kB)
617 Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 września 1921 r. w przedmiocie podwyższenia dopłaty (agio) do cła. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 617 (292,6 kB)
616 Rozporządzenie wykonawcze z dnia 12 października 1921 r. do ustawy z dnia 8 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 616 (1,4 MB)
615 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. o podwyższeniu podatku od tytoniu i od wyrobów tytoniowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 615 (517,8 kB)
614 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie wywłaszczeń nieruchomości i ograniczenia praw własności, dokonanych przez b. władze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 614 (331,9 kB)
613 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 613 (177,0 kB)
612 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. o zmianie niemieckiej ustawy z dnia 26 lipca 1918 r. o opodatkowaniu piwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 612 (184,9 kB)
611 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 611 (351,3 kB)
610 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 610 (354,9 kB)
609 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1921 r. w przedmiocie podwyższenia opłaty za karty statystyczne, ustanowionej rozporządzeniem z dnia 18 października 1920 r. w sprawie organizacji statystyki ruchu naturalnego ludności. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 609 (142,6 kB)
608 Ustawa z dnia 18 października 1921 r. zmieniająca art. 36 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r. zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 608 (142,6 kB)

< Dziennik nr 84

Dziennik nr 86 >