Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1921 r. separator

Nr 84

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (275,5 kB)

< Dziennik nr 83

Dziennik nr 85 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
607 Obwieszczenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 29 września 1921 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozporządzeniu Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików powiatowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 607 (119,0 kB)
606 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 października 1921 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej na linjach Towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 606 (255,6 kB)
605 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1921 r. w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Siedlec. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 605 (143,9 kB)
604 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej za pracę przy recepturze. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 604 (556,8 kB)
603 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany § 5 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 1920 r. w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 603 (143,3 kB)
602 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1921 r. w sprawie opłat za filmy kinematograficzne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 602 (136,0 kB)
601 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 4 października 1921 r. w sprawie opłat za rewizje kotłów parowych wykonywane na podstawie zlecenia władz przez stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 601 (278,9 kB)
600 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 października 1921 r. w przedmiocie podjęcia ruchu paczkowego między Polską a Szwajcarią. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 600 (295,5 kB)
599 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 17 września 1921 r. w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej, w przedmiocie dokonywania rachunków pomiędzy kasami chorych b. dzielnicy pruskiej a Skarbem Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 599 (291,9 kB)
598 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 13 września 1921 r. o podwyższeniu taryfy za czynności związane z badaniem urządzeń, wymagających nadzoru technicznego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 598 (132,7 kB)
597 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 10 września 1921 r. w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu dla sędziów pokoju w b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 597 (154,2 kB)
596 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1921 r. o zniesieniu akcyzy od gilz i bibułek papierosowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 596 (154,2 kB)
595 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 595 (473,2 kB)
594 Ustawa z dnia 4 października 1921 r. w przedmiocie obciążeń hipotecznych w walucie zagranicznej polskich statków handlowych morskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 594 (275,5 kB)

< Dziennik nr 83

Dziennik nr 85 >