Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1921 r. separator

Nr 82

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (321,8 kB)

< Dziennik nr 81

Dziennik nr 83 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
581 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 października 1921 r. o przedłużeniu zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 581 (92,3 kB)
580 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 29 września 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień w ogólnej taryfie towarowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 580 (154,4 kB)
579 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 29 września 1921 r. w przedmiocie odwołania na kolejach okręgu wileńskiego i b. rówieńskiego wszelkich zawieszeń i ograniczeń w stosowaniu przepisów przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 579 (154,4 kB)
578 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 28 września 1921 r. o uiszczaniu gotówką opłat sądowych w b. dzielnicy austrjackiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 578 (166,7 kB)
577 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 września 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych i prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie dyrekcji kolei państwowych w Radomiu i Wilnie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 577 (126,7 kB)
576 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 września 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolejach wąskotorowych dyrekcji kolei państwowych w Warszawie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 576 (245,3 kB)
575 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Narodowego z dnia 18 września 1921 r. w przedmiocie zmiany granic okręgu szkolnego lwowskiego i utworzenia okręgu szkolnego krakowskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 575 (125,9 kB)
574 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 1921 r. w przedmiocie likwidacji „Komendy Policji Państwowej dla b. Galicji”. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 574 (280,6 kB)
573 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 31 sierpnia 1921 r. w przedmiocie powoływania i zwalniania oraz praw i obowiązków maklerów na giełdach towarowych w Polsce. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 573 (1,0 MB)
572 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 27 sierpnia 1921 r. w sprawie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w ogrodnictwie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 572 (155,9 kB)
571 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 sierpnia 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 571 (111,1 kB)
570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1921 r. w przedmiocie zniesienia izby obrachunkowej Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej i przekazania jej agend Najwyższej Izbie Kontroli. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 570 (111,1 kB)
569 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w sprawie zniesienia urzędu elektryfikacyjnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 569 (150,5 kB)
568 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie zaliczek na poczet podatku obrotowego, obowiązującego w b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 568 (157,2 kB)
567 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia o poborze opłat stemplowych, dekretu o opłacie od podań i świadectw urzędowych, art. 6-10 ustawy o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych oraz ustaw o opłatach stemplowych od ubezpieczeń, od weksli i od sprzedaży przedmiotów zbytku na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 567 (321,8 kB)

< Dziennik nr 81

Dziennik nr 83 >