Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1921 r. separator

Nr 79

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (154,8 kB)

< Dziennik nr 78

Dziennik nr 80 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
550 Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 1921 r. w sprawie sprostowania omyłki druku w ustawie z dnia 17 marca 1921 r. „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej”. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 550 (124,0 kB)
549 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 7 września 1921 r. o poborze pierwszej raty wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 549 (266,2 kB)
548 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 września 1921 r. w przedmiocie wyboru rady nadzorczej Polskiej Dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych na terenie b. zaboru rosyjskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 548 (305,0 kB)
547 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Nowego Sącza. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 547 (152,0 kB)
546 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1921 r. w przedmiocie przekazania starostom w Brześciu Litewskim, w Pińsku i w Łunińcu przeprowadzenia ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń w zastępstwie i na rachunek zarządów gmin miast: Brześcia Litewskiego, Pińska i Łunińca oraz w sprawie spisu, najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w tychże gminach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 546 (177,5 kB)
545 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Białegostoku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 545 (134,3 kB)
544 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 16 sierpnia 1921 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku ubezpieczenia urzędników prywatnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 544 (302,9 kB)
543 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 sierpnia 1921 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 22 lipca 1920 r. zawierającego przepisy wykonawcze dla obszaru b. zaboru rosyjskiego w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 543 (482,4 kB)
542 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 27 lipca 1921 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 7 maja 1920 roku o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 542 (735,2 kB)
541 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1921 r. o rozciągnięciu na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obowiązującej ustaw z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu i z dnia 18 grudnia 1920 r. o pocztach, radjotelegrafach, telegrafach i telefonach w czasie wojny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 541 (154,8 kB)

< Dziennik nr 78

Dziennik nr 80 >