Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1921 r. separator

Nr 75

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (1,7 MB)

< Dziennik nr 74

Dziennik nr 76 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
519 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1921 r. w przedmiocie wprowadzenia świadectw dla przywozu i wywozu przez linję celną Rzeczypospolitej Polskiej węgla kamiennego, koksu, węgla brunatnego i brykietów węglowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 519  (156,7 kB)
518 Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 sierpnia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia dopłaty (agio) do cła na towary o charakterze zbytkownym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 518  (176,5 kB)
517 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie określenia ilości komisji szacunkowych dla podatku dochodowego, ich miejsca urzędowania, obszaru działalności, tudzież rozciągnięcia kompetencji komisji szacunkowych i odwoławczych na obszar b. zaboru austrjackiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 517  (326,4 kB)
516 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Kolei Żelaznych w przedmiocie przekazania Ministrowi Kolei Żelaznych niektórych uprawnień Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 516  (300,2 kB)
515 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 1921 r. w przedmiocie uchylenia rozporządzenia z dnia 30 października 1920 r. w sprawie utworzenia kordonu sanitarno policyjnego wzdłuż linji rzek: Niemna, Swisłoczy, Narwi, Bugu i Zbrucza. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 515  (150,3 kB)
514 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego mocy obowiązującej ustawy z dnia 29 kwietnia 1920 r. o zakazie dokonywania wypłat w walucie rublowej rosyjskiej i przerachowaniu zobowiązań rublowych na marki polskie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 514  (147,5 kB)
513 Ustawa z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia częściowej zmiany ustawy z dnia 18 marca 1920 r. o wydzierżawieniu niezagospodarowanych użytków rolnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 513  (289,7 kB)
512 Ustawa z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie udzielenia Radzie Ministrów pełnomocnictwa do wprowadzenia zmian do statutów (ustaw) instytucji kredytowych, zatwierdzonych w drodze ustawodawczej przez b. władze zaborcze. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 512  (149,5 kB)
511 Ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 511  (1,7 MB)

< Dziennik nr 74

Dziennik nr 76 >