Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1921 r. separator

Nr 71

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (167,9 kB)

< Dziennik nr 70

Dziennik nr 72 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
498 Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 1921 r. w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu z dnia 21 kwietnia 1921 r. o podziale miejscowości w Państwie Polskiem na klasy dla oznaczenia mnożnika dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 498 (141,0 kB)
497 Obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 1921 r. w sprawie sprostowania omyłek druku w ustawie z dnia 7 czerwca 1921 r. o opłacaniu nadzwyczajnych kar za zwłokę od wymierzonych, a nie zapłaconych w terminie podatków i opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich), tudzież taks, oraz o kosztach przymusowego ściągania tychże należności skarbowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 497 (277,5 kB)
496 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 sierpnia 1921 r. w sprawie podwyższenia taryfy osobowej na linjach Towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 496 (143,8 kB)
495 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 sierpnia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej oraz zmiany dotychczasowego sposobu obliczania opłat bagażowych na państwowych kolejach wąskotorowych warszawskiej dyrekcji kolei państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 495 (295,3 kB)
494 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 sierpnia 1921 r. o podwyższeniu opłat za przewóz osób i bagażu na linjach Towarzystwa Akcyjnego Budowy i Eksploatacji Dróg Żelaznych Dojazdowych w Królestwie Polskiem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 494 (158,9 kB)
493 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 sierpnia 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 493 (140,7 kB)
492 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do Sejmików Powiatowych na obszarze b. Dzielnicy Pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 492 (472,8 kB)
491 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do Sejmików Wojewódzkich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 491 (495,4 kB)
490 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o zmianie ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincji monarchji pruskiej z dnia 30 maja 1853 r. i o przeprowadzeniu wyborów komunalnych w miastach b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 490 (862,1 kB)
489 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 5 sierpnia 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 489 (161,8 kB)
488 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 4 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zniesienia rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami polskich kolei żelaznych a Tryjestem i Fiume (Rjeką). Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 488 (170,3 kB)
487 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 1 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zmiany postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 487 (170,3 kB)
486 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 lipca 1921 r. w sprawie podwyższenia taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 486 (162,2 kB)
485 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie częściowej zmiany przepisów ustawy o urzędach rozjemczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 485 (329,0 kB)
484 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie zmiany art. 5 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 września 1920 roku o przeprowadzeniu 4% państwowej pożyczki premjowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 484 (321,3 kB)
483 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 29 lipca 1921 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 17 września 1920 r. w przedmiocie przerobu ziemiopłodów na piwo w browarach b. Królestwa Polskiego i Małopolski w roku gospodarczym 1920/21. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 483 (154,5 kB)
482 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 29 lipca 1921 r. w sprawie zmiany postanowień, dotyczących tymczasowej komunikacji bezpośredniej z kolejami W. M. Gdańska. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 482 (327,8 kB)
481 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 lipca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1921 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 14 grudnia 1920 r. dotyczącej przejęcia kolei, zbudowanych przez b. władze okupacyjne, pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 481 (378,8 kB)
480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1921 r. o rozciągnięciu mocy ustawy z dnia 18 marca 1920 r. w przedmiocie wydzierżawienia niezagospodarowanych użytków rolnych na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 480 (162,0 kB)
479 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1921 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. w przedmiocie utworzenia Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 479 (320,2 kB)
478 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obowiązującej ustawy z dnia 23 marca 1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 478 (165,4 kB)
477 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. o utworzeniu Państwowego Komitetu Radjotechnicznego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 477 (330,9 kB)
476 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn z dnia 2 czerwca 1920 r. na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 476 (321,8 kB)
475 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego, mocy rozporządzeń, dotyczących organizacji zarządu dóbr i lasów państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 475 (310,8 kB)
474 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. o rozciągnięciu na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego mocy dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 474 (315,3 kB)
473 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. o dodatkach dla urzędników i niższych funkcjonarjuszów budownictwa państwowego Ministerstwa Robót Publicznych, za pracę przy budowie na obszarach b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 473 (542,2 kB)
472 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu z dnia 25 stycznia 1919 r. o nabywaniu i posiadaniu broni i amunicji na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz powiaty: grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 472 (167,9 kB)

< Dziennik nr 70

Dziennik nr 72 >