Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1921 r. separator

Nr 69

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (150,4 kB)

< Dziennik nr 68

Dziennik nr 70 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
465 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. na miejscowości: Chodecz, Goline, Rychwał i Ślesin. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 465 (128,4 kB)
464 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1921 r. w przedmiocie ustalenia kompetencji Ministerstw odnośnie do spraw naftowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 464 (274,3 kB)
463 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1921 r. o częściowej zmianie rozporządzenia w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 463 (153,2 kB)
462 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1921 r. w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Grodziska. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 462 (159,3 kB)
461 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 17 lipca 1921 r. o dalszem podwyższeniu kosztów sądowych i opłat notarjuszów, adwokatów i komorników sądowych w b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 461 (523,8 kB)
460 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 8 lipca 1921 r. o zmianie ogólnego rozporządzenia b. pruskiego Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1914 r. w przedmiocie wykonania ustawy depozytowej z dnia 21 kwietnia 1913 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 460 (542,2 kB)
459 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 lipca 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 459 (333,9 kB)
458 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1921 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o przepisach wykonawczych do dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 458 (148,7 kB)
457 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. o organizacji i zakresie działania urzędów probierczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 457 (341,6 kB)
456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zmiany taksy dla pisarzy hipotecznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 456 (300,0 kB)
455 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. w przedmiocie uchylenia w b. zaborze rosyjskim postanowień rosyjskiej ustawy akcyzowej o opodatkowaniu miodu do picia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 455 (136,5 kB)
454 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu z dnia 16 stycznia 1919 r. o organizacji urzędów ochrony lasów na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 454 (335,5 kB)
453 Dekret z dnia 1 sierpnia 1921 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza w mieście Płocku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 453 (127,7 kB)
452 Dekret z dnia 1 sierpnia 1921 r. o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. Łodzi gruntu pod budowę ulicy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 452 (295,1 kB)
451 Dekret z dnia 28 lipca 1921 r. o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. Warszawy gruntów pod urządzenie targowiska dla hurtowego handlu warzywami. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 451 (352,8 kB)
450 Dekret z dnia 19 lipca 1921 r. o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. Łodzi gruntów pod budowę ulic oraz urządzeń użyteczności publicznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 450 (356,4 kB)
449 Ustawa z dnia 30 lipca 1921 r. o uzupełnieniu art. 40 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r. zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 449 (178,3 kB)
448 Ustawa z dnia 29 lipca 1921 r. w przedmiocie przeznaczenia terenów za cytadelą oraz pasa ziemi wzdłuż ulicy Górnej w Warszawie pod budowę domów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 448 (314,3 kB)
447 Ustawa z dnia 29 lipca 1921 r. w przedmiocie zmiany art. 9 ustawy z dnia 13 lipca 1920 roku o szkołach akademickich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 447 (150,4 kB)

< Dziennik nr 68

Dziennik nr 70 >