Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1921 r. separator

Nr 64

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,2 MB)

< Dziennik nr 63

Dziennik nr 65 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
412 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 16 lipca 1921 r. w przedmiocie podwyższenia opłat przewozowych za przebieg koleją wąskotorową Nowojelnia-Nowogródek. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 412 (126,3 kB)
411 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 lipca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 411 (142,9 kB)
410 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 lipca 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień Ogólnej Taryfy towarowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 410 (746,0 kB)
409 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1921 r. w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej patentów na wynalazki oraz świadectw ochronnych na wzory rysunkowe, modele i znaki towarowe, udzielonych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 409 (373,1 kB)
408 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 lipca 1921 r. w przedmiocie utworzenia urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych na obszarze województw nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 408 (337,8 kB)
407 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 1 lipca 1921 r. o przekazaniu właściwości Urzędu Związkowego dla spraw swojszczyzny w Berlinie Senatowi Administracyjnemu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 407 (161,7 kB)
406 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Okręgowych Dyrekcji Robót Publicznych dla województw: Krakowskiego, Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 406 (368,4 kB)
405 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1921 r. w przedmiocie sądownictwa doraźnego na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 405 (135,2 kB)
404 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1921 r. w sprawie rozciągnięcia na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obowiązującej dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie ustroju Sądu Najwyższego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 404 (278,9 kB)
403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1921 r. o utworzeniu Państwowej Rady Emigracyjnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 403 (311,3 kB)
402 Ustawa z dnia 8 lipca 1921 r. o kredycie Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 402 (273,1 kB)
401 Ustawa z dnia 8 lipca 1921 r. o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 401 (112,8 kB)
400 Ustawa z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 400 (270,3 kB)
399 Ustawa z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Ministrów do zmiany niektórych przepisów, dotyczących ustawy o podatku dochodowym, przemysłowym i domokrążnym, obowiązującym na obszarze b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 399 (299,1 kB)
398 Ustawa z dnia 2 lipca 1921 r. wprowadzająca dodatki drożyźniane do rent, ustalonych na podstawie ustaw Rzeszy Niemieckiej o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków w przemyśle i rolnictwie, oraz zmieniająca niektóre postanowienia tychże ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 398 (668,8 kB)
397 Ustawa z dnia 1 lipca 1921 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów obowiązującego w b. Królestwie Polskiem prawa cywilnego, dotyczących praw kobiet. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 397 (909,7 kB)
396 Ustawa z dnia 1 lipca 1921 r. o uprawnieniach do wykonywania czynności felczerskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 396 (173,0 kB)
395 Ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 395 (1,2 MB)

< Dziennik nr 63

Dziennik nr 65 >