Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1921 r. separator

Nr 52

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (603,9 kB)

< Dziennik nr 51

Dziennik nr 53 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
334 Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 1921 r. w sprawie sprostowania omyłki druku w ustawie z dnia 17 marca 1921 roku „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej”. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 334 (88,9 kB)
333 Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1921 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 18 czerwca 1920 r. w przedmiocie obrotu ziemiopłodami i przetworami, pozostałemi u producentów po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa oraz rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 2 października 1920 r., uzupełniającego rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1920 r. w przedmiocie obrotu ziemiopłodami i przetworami, pozostałemi u producentów po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 333 (194,8 kB)
332 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 czerwca 1921 r. w przedmiocie podwyższenia odszkodowania za zaginięcie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 332 (360,8 kB)
331 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 czerwca 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 331 (553,6 kB)
330 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 11 czerwca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 12 maja 1921 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 330 (381,8 kB)
329 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 czerwca 1921 r. w sprawie zmian w przepisach o kolejności przyjmowania ładunków nadawanych do wysyłania, oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 329 (206,5 kB)
328 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 czerwca 1921 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za czynności urzędów miar na terytorjum b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 328 (180,8 kB)
327 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 czerwca 1921 r. w sprawie wykonywania w b. Królestwie Polskiem robót mierniczych w górnictwie przez mierniczych przysięgłych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 327 (180,8 kB)
326 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 czerwca 1921 r. o wypuszczeniu serji II biletów skarbowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 326 (187,4 kB)
325 Rozporządzenie wykonawcze Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego i Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1921 r. o stosowaniu rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r., normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich na obszarze województw nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów grodzieńskiego, białowieskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 325 (978,7 kB)
324 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów, Ministra Skarbu, Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 15 czerwca 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1921 roku o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 13 lipca 1920 roku o uposażeniu nauczycieli i dyrektorów państwowych szkół średnich ogólnokształcących, seminarjów nauczycielskich i preparand, oraz wizytatorów szkół. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 324 (603,9 kB)

< Dziennik nr 51

Dziennik nr 53 >