Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1921 r. separator

Nr 5

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (271,1 kB)

< Dziennik nr 4

Dziennik nr 6 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
30 Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami w przedmiocie przymusowego szczepienia ochronnego przeciw cholerze i tyfusowi brzusznemu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 30 (415,1 kB)
29 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 grudnia 1920 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień rozporządzeń o przepisach taryfowych w komunikacji między stacjami polskich kolei państwowych a stacjami zagranicznemi, położonemi poza punktami przejściowemi polsko-czeskosłowackiemi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 29 (387,8 kB)
28 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie podwyższenia opłat probierczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 28 (374,7 kB)
27 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1920 r. w przedmiocie utworzenia okręgowych urzędów ziemskich na obszarze b. dzielnicy pruskiej oraz reorganizacji Państwowej Komisji Generalnej i Urzędu Osadniczego w Poznaniu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 27 (359,8 kB)
26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1920 r. w przedmiocie ustalania wysokości djet, wynagrodzenia rozjazdowego oraz zwrotu kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 26 (383,2 kB)
25 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1920 r. w przedmiocie utworzenia izb skarbowych na obszarze ziem, objętych umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dnia 12 października 1920 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 25 (159,7 kB)
24 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1920 r. o przedłużeniu terminów dla przedsiębiorstw ekspedycyjnych do uzyskania pozwoleń na załatwianie formalności celnych oraz do załatwienia w urzędach celnych zleceń przyjętych od stron. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 24 (350,6 kB)
23 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 grudnia 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z tymiż Ministrami do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 20 lipca 1920 r. o zasiłkach wojskowych dla rodzin osób pełniących służbę w wojsku polskiem z poboru i ochotniczo. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 23 (613,3 kB)
22 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 30 listopada 1920 r. w przedmiocie utworzenia wojskowych sądów załogowych oraz podziału wojskowych okręgów generalnych na obwody sądowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 22 (335,1 kB)
21 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 listopada 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przejęcia przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu urzędów probierczych na obszarze b. zaboru austrjackiego oraz zmiany przepisów probierczych obowiązujących na tym obszarze. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 21 (193,6 kB)
20 Ustawa z dnia 18 grudnia 1920 r. o zagwarantowaniu rent i świadczeń ubezpieczeniowych dla ubezpieczonych na Śląsku Górnym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 20 (271,1 kB)

< Dziennik nr 4

Dziennik nr 6 >