Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1921 r. separator

Nr 104

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (482,5 kB)

< Dziennik nr 103

Dziennik nr 105 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
761 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 15 grudnia 1921 r. w przedmiocie norm szacunkowych zwierząt domowych dla wymiaru podatku procentowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 761 (225,7 kB)
760 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 grudnia 1921 r. o zmianie i uzupełnieniu taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, stosowanej do przewozów kolejami wąskotorowemi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 760 (267,6 kB)
759 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1921 r. o wykonywaniu w nocy oraz w niedzielę i dni świąteczne robót, poprzedzających produkcję w piekarstwie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 759 (143,3 kB)
758 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 grudnia 1921 r. o podwyższeniu i zmianie taksy komisowego, pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 758 (708,3 kB)
757 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 grudnia 1921 r. o podwyższeniu taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 757 (158,1 kB)
756 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1921 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 21 lutego 1919 r. o postępowaniu karno-administracyjnem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 756 (136,7 kB)
755 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 1 grudnia 1921 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 14 maja 1920 roku, w przedmiocie tymczasowego dozoru weterynaryjno-policyjnego nad transportami zwierząt i surowych produktów pochodzenia zwierzęcego, przewożonych drogami żelaznemi i statkami na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 755 (277,4 kB)
754 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1921 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzeń z dnia 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych i z dnia 13 października 1921 r. w przedmiocie ulg celnych dla taśm plecionych ze słomy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 754 (147,9 kB)
753 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1921 r. w przedmiocie zakazu pędzenia napojów wyskokowych z pszenicy, żyta i ich przetworów w kampanji gorzelniczej 1921/22 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 753 (160,1 kB)
752 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej art. 23 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na obszar b. dzielnicy pruskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 752 (297,8 kB)
751 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmiany § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. o utworzeniu Państwowego Komitetu Radjotechnicznego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 751 (144,9 kB)
750 Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 16 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmniejszenia ilości władz, urzędów i zakładów państwowych oraz personelu w nich zatrudnionego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 750 (160,9 kB)
749 Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 16 grudnia 1921 r. w przedmiocie uchwał sejmowych, powodujących wydatki ze Skarbu Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 749 (160,9 kB)
748 Ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r. w przedmiocie udzielenia Ministrowi Skarbu pełnomocnictwa do wydawania rozporządzeń w sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi walutami. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1921 pozycja 748 (482,5 kB)

< Dziennik nr 103

Dziennik nr 105 >